Lomakkeet

Sähköiset lomakkeet, joilla ilmoitat valinnoista PAMille.

Luottamusmiesvalinnat

Ehdotus luottamusmieheksi

Ilmoitus valinnasta

Työsuojeluvaltuutetun valinnat

Ilmoitus valinnasta