Ilmoitus työsuojeluvaltuutetun/työsuojeluasiamiehen valinnasta

Yrityksen tiedot

Työpaikan tiedot

Työsuojeluvaltuutetun tiedot

1. varavaltuutetun tiedot

2. varavaltuutetun tiedot

Työsuojeluasiamiesten tiedot

______________________

______________________

______________________

______________________

Muiden työsuojeluasioissa henkilöstöä edustavien tiedot

esim. toimihenkilöiden, esimiesten tai muiden ammattiryhmien tai toimipisteiden edustajat sekä heidän varansa (täytä jos valittu)

______________________

______________________

______________________