Luottamusmiehen valinta

PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Hän toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehellä tarkoitetaan työpaikalla Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:hyn rekisteröityjen ammattiosastojen jäsenien valitsemaa luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä. Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.

Luottamusmiesvalintasäännöt

Valintaohjeet (pdf)

Vaalitoimikunta

Yrityksen PAMiin kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalitoimikunnan. Ehdolle asettuvien olisi hyvä jäävätä itsensä vaalitoimikunnasta. Vaalitoimikunnan suositeltava koko on vähintään kolme liiton jäsentä. Kaikkien työntekijöiden pitää olla tietoisia vaalitoimikunnan muodostamisesta. Vaalitoimikunnan kokoonkutsujana voi toimia myös liiton toimihenkilö. Vaalitoimikunta

  • vastaa vaalien oikeudenmukaisesta toimittamisesta
  • huolehtii vaalin käytännön järjestelyistä ja tiedottamisesta
  • tekee pöytäkirjat
  • huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä
  • huolehtii vaalimateriaalin säilytyksestä vaalin ajan
  • arkistoi vaalimateriaalin

Näin valitaan

1. Ehdokasasettelu

Kaikki oleellinen luottamusmiesvalintojen ehdokasasettelusta. >> Lue lisää

2. Suora valinta / vaalit

Mikäli tehtävään on ilmoitettu vain yksi ehdokas, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan.

Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit. >> Lue lisää

3. Kun valinnat on tehty

Valintatilaisuuden jälkeen täytetään aina ilmoituslomake, josta on tehty myös sähköinen versio. >> Lue lisää