Luottamusmiehen valinta

PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen tulee olla työpaikan työntekijä ja tuntea työpaikan olosuhteet.

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin, että kaikilla PAMin jäsenillä, joita luottamusmies edustaa, on mahdollisuus osallistua valintaan. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. 

Valintatilaisuuden jälkeen täytetään aina ilmoituslomake luottamusmiehen valinnasta.

Luottamusmiesvalintasäännöt

Valintaohjeet (pdf)

Vaalitoimikunta

Yrityksen PAMiin kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalitoimikunnan. Ehdolle asettuvien olisi hyvä jäävätä itsensä vaalitoimikunnasta. Vaalitoimikunnan suositeltava koko on vähintään kolme liiton jäsentä. Kaikkien työntekijöiden pitää olla tietoisia vaalitoimikunnan muodostamisesta. Vaalitoimikunnan kokoonkutsujana voi toimia myös liiton toimihenkilö. Vaalitoimikunta

  • vastaa vaalien oikeudenmukaisesta toimittamisesta
  • huolehtii vaalin käytännön järjestelyistä ja tiedottamisesta
  • tekee pöytäkirjat
  • huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä
  • huolehtii vaalimateriaalin säilytyksestä vaalin ajan
  • arkistoi vaalimateriaalin

Näin valitaan

1. Ehdokasasettelu

Kaikki oleellinen luottamusmiesvalintojen ehdokasasettelusta. Lue lisää

2. Suora valinta / vaalit

A. Kun ehdokkaita on yksi
Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. 

B. Kun ehdokkaita on kaksi tai enemmän 
Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän järjestetään vaalit.

Lue lisää

3. Kun valinnat on tehty

Valinnoista tulee aina täyttää ilmoituslomake. Lomakkeen löydät tästä

Lue lisää

>> Valintaohjeet (pdf)

>> Luottamusmiesvaalien tarkistuslista

  • Lista auttaa tarkistamaan, että kaikki vaaleihin tarvittavat asiat tulee hoidettua.