Kun valinnat tehty

Jotta valinnoista tulee virallisia, on niistä täytettävä ilmoituslomake viipymättä. Ilmoitus tehdään myös silloin, kun valinta uusiutuu. Ilmoituslomakkeen voit täyttää tästä sähköisesti tai lähettää paperiversion PAMin aluetoimistoon.

Aluetoimisto lähettää ilmoituksen edelleen työnantajalle, ammattiosastolle ja valitulle luottamusmiehelle. Kun työnantaja on saanut ilmoituksen luottamusmiehen valinnasta, tulee siitä virallinen. Valitut luottamusmiehet ilmoittavat valinnastaan yrityksen työntekijöille.

Vaalien järjestelyistä moittiminen

Mikäli valintoihin liittyvissä järjestelyissä on moitittavaa, voi luottamusmiehen toiminta-alueelle kuuluva PAMin jäsen valittaa asiasta 30 päivän kuluessa siitä, kun vaalitoimikunta on pöytäkirjallaan vahvistanut vaalin tuloksen ja siitä on ilmoitettu työnantajalle. 

 • Vaalitoimikuntaan kuulunut ei voi jälkikäteen moittia vaalitoimikunnan vahvistamaa valintaa.
 • Valitus osoitetaan sen ammattiosaston johtokunnalle, johon valittu luottamusmies kuuluu. 
 • Ammattiosasto ja PAMin luottamushenkilöiden valinnasta vastaava henkilö kuulevat vaalitoimikuntaa ja tarkastaa vaalimateriaalin ennen päätöstä mahdollisen uuden valintaprosessin käynnistämisestä.
 • Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa.
 • PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.

Luottamusmiehen vaihtaminen

Perustellusta syystä, mikäli luottamusmies laiminlyö tehtävänsä tai ylittää valtuutensa, enemmistö PAMin niistä jäsenistä, joita luottamusmies edustaa, voi vaatia uutta luottamusmiesvalintaa. 

 • Jäsenten tulee osoittaa vaatimus sille ammattiosastolle, johon luottamusmies kuuluu. 
 • Vaatimuksesta tulee ilmetä vaatimuksen perusteet ja vaatijat. 
 • Ammattiosaston johtokunta käsittelee vaatimuksen ja antaa kirjallisen vastauksen kuultuaan toimessa olevaa luottamusmiestä ja  PAMin luottamushenkilöiden valinnasta vastaavaa henkilöä. 
 • Päätöksen uuden valintaprosessin käynnistämisestä tekee se ammattiosasto, johon luottamusmies kuuluu.
 • Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa. 
 • PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.
  Kansio

Luottamusmiehen valinta - kun valinnat on tehty

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
8. Meddelande om valet 469,36 KB
8. Notification of election results 456,21 KB
8. Ilmoitus luottamusmiehen valinnasta Valittu luottamusmies täyttää luottamusmiesilmoituksen joko sähköisenä- tai paperilomakkeella (liite 8). Lomake lähetetään PAMin aluetoimistoon heti valinnan jälkeen. 456,25 KB
9. Employee representatives/noticeboard 442,47 KB
9. Förtroendevalda på anslagstavlan 51,42 KB
9. Työpaikan luottamushenkilöt ilmoitustaululle Lomake täytetään valintojen jälkeen ja laitetaan ilmoitustaululle tai muuhun sopivaan paikkaan, jossa se on työntekijöiden nähtävillä/saatavissa. 37,78 KB