Materiaalit

Täältä löydät kaikki materiaalit, jotka liittyvät luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintoihin.

Luottamusmiehen valinnat

  Kansio

Luottamusmiehen valinta - ehdokasasettelu

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Candidate nomination/noticeboard 445,26 KB
1. Ehdokasasettelulomake ilmoitustaululle Ehdokkaiksi voidaan asettaa ne PAMin jäsenet, jotka työskentelevät luottamusmiehen toimialueella ja joihin noudatetaan alan työehtosopimusta. 456,85 KB
1. Nominering av kandidater på anslagstavlan 458,58 KB
2. Ehdotus luottamusmieheksi Työpaikan pamilaiset voivat ilmoittaa ehdokkaansa vaalitoimikunnalle tällä lomakkeella. Lomaketta voi kopioida tarvittavan määrän. Myös vapaamuotoinen ilmoitus käy, mutta siinä on oltava samat tiedot kuin lomakkeessa. Ehdottajan tulee olla PAMin jäsen ja ehdokkaalta tulee olla suostumus ehdokkuuteen. Itseään ei voi ehdottaa. 439,74 KB
2. Förslag på förtronedeman 451,35 KB
2. Proposal for shop steward 440,04 KB
Checklist for shop steward elections 38,93 KB
Checklista för förtroendemannaval 50,93 KB
Luottamusmiesvaalien tarkistuslista Tsekkauslistan avulla voi tarkistaa, että kaikki luottamusmiesvaalien kohdat tulee hoidettua. 41,22 KB
Luottamusmiesvalintasäännöt Suomi 92,50 KB
  Kansio

Luottamusmiehen valinta - suora valinta ja vaalit

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
3. Election meeting minutes (single candidate) 439,66 KB
3. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on vain yksi Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. 449,88 KB
Valmötesprotokoll (en kandidat) 451,38 KB
4. Election meeting minutes (several candidates) 450,37 KB
4. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on enemmän kuin yksi Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit. 461,43 KB
4. Valmötesprotokoll (flera kandidater) 462,99 KB
5. Ehdokaslista äänestystä varten Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset. 444,69 KB
5. Kandidatlista för röstning 457,49 KB
5. List of candidates for election 451,44 KB
6. Luottamusmiesvaalien äänestyslippu Äänestyslippu luottamusmiesvaaleihin. 452,39 KB
  Kansio

Luottamusmiehen valinta - kun valinnat on tehty

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
8. Meddelande om valet 469,36 KB
8. Notification of election results 456,21 KB
8. Ilmoitus luottamusmiehen valinnasta Valittu luottamusmies täyttää luottamusmiesilmoituksen joko sähköisenä- tai paperilomakkeella (liite 8). Lomake lähetetään PAMin aluetoimistoon heti valinnan jälkeen. 456,25 KB
9. Employee representatives/noticeboard 442,47 KB
9. Förtroendevalda på anslagstavlan 51,42 KB
9. Työpaikan luottamushenkilöt ilmoitustaululle Lomake täytetään valintojen jälkeen ja laitetaan ilmoitustaululle tai muuhun sopivaan paikkaan, jossa se on työntekijöiden nähtävillä/saatavissa. 37,78 KB

Työsuojeluvaltuutettujen valinnat

  Kansio

Työsuojeluvaltuutetun valinta - vaalit ja suora valinta

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Arbetstagarnas röstsedel ruotsi 48,06 KB
Chefernas röstsedel ruotsi 47,69 KB
Esimiesten äänestyslippu suomi 47,55 KB
Työntekijöiden äänestyslippu suomi 48,10 KB
Vaalitoimikunnan pöytäkirja suomi 38,82 KB
Valkommitténs protokoll ruotsi 39,14 KB
  Kansio

Työsuojeluvaltuutetun valinta - Kun valinnat on tehty

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

 

  Kansio

Vähittäiskaupan esimiesten tes - luottamusvalintasäännöt

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Vähittäiskaupan esimiesten tes - luottamusvalintasäännöt Luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen valintaohjeet 144,49 KB