Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun sekä 1. ja 2. varavaltuutetun. PAMin joidenkin alojen työsuojelun yhteistoimintasopimusten perusteella on mahdollista valita myös toimihenkilöille ja esimiehille oma työsuojeluvaltuutettu.

Työnantajan ja työntekijöiden on neuvoteltava työsuojeluorganisaation rakenteesta jo ennen ensimmäisiä vaaleja sekä aina muutoksia suunniteltaessa. Yrityksen koon ja rakenteen perusteella sovitaan onko valittava esimerkiksi alueellinen työsuojeluvaltuutettu ja päätyösuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamiehiä. Alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta selviää, minkälainen organisaatio kullakin alalla on mahdollista muodostaa. Valtuutettujen toimikauden pituus voi olla 2 tai 4 vuotta.

Samassa yhteydessä tulee sopia työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta ja valintatavasta. Yrityksissä, jotka toimivat laajalla maantieteellisellä alueella ja/tai koostuvat useista toimialoista tai työntekijäryhmistä, on tärkeää, että jokainen ryhmä kokee olevansa edustettuna työsuojeluasioissa.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta hoitaa valinnan käytännön järjestelyt:

  • tiedottaa ehdokasasettelusta ja valintakokouksen ajankohdasta
  • järjestää äänestyksen, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin tehtäviä
  • tiedottaa valinnoista työntekijöille, työnantajalle ja PAMiin