Työsuojeluvaltuutetun valinta - ehdokasasettelu

  • Työsuojeluvaltuutetun valinta käynnistyy ehdokasasettelulla vähintään 14 vuorokautta ennen valintaa
  • Vaalista ja ehdokasasettelusta ilmoitetaan esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululla kaikilla yritykseen kuuluvilla työpaikoilla
  • Ehdokkaat ilmoitetaan vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä, kuitenkin 7 päivää ennen vaaliajankohtaa.

Kuka voi ilmoittautua ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua yritykseen työsuhteessa oleva ja ilmoittauduttaessa on mainittava, onko ehdolla työsuojeluvaltuutetuksi, varavaltuutetuksi tai työsuojelutoimikunnan jäseneksi. PAMin joidenkin alojen työsuojelun yhteistoimintasopimusten perusteella myös toimihenkilöt ja esimiehet voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun. Ehdokasasettelun päätteeksi vaalitoimikunnan tulee varmistaa kaikkien ehdokkaiden suostumus tehtävään (esimerkiksi kirjallisella suostumuksella).