Työsuojeluvaltuutetun valinta - valintatavat

Vaalikokous

Mikäli kuhunkin tehtävään on asetettu määräaikaan mennessä vain yksi suostumuksensa antanut ehdokas, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa valinnat. Nämä ovat nk. sopuvaalit.

Äänestäminen/vaali

  1. Työpaikalla tapahtuva äänestys
  2. Postiäänestys
  3. Sähköinen äänestys

1. Äänestäminen työpaikalla

Äänestys tulee toteuttaa siten, että vaalisalaisuus säilyy. Työnantajan tulee antaa käyttöön luettelo (vaaliluettelo) kaikista yrityksessä työsuhteessa olevista. Äänioikeuttaan käyttäneistä on tehtävä merkintä vaaliluetteloon. Äänestysmahdollisuus on järjestettävä niin monena päivänä, että esimerkiksi kaikki eri vuoroissa työskentelevät ehtivät äänestää.

Äänestystä varten tulee olla joko äänestyslippu, jolla äänestetään samalla kertaa useita luottamuspaikkoja tai erilliset äänestysliput kutakin äänestystä varten. Äänestyksessä käytettävien lippujen on oltava selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Vaalipaikalla tulee olla äänestyslippuja varten vaaliuurna joka on sinetöity, lukittu tai muutoin varmennettu. Jos äänestys tapahtuu useana päivänä, on uurna säilytettävä katkojen ajan turvallisessa paikassa. Jos käytetään sekä postiäänestystä että työpaikalla tapahtuvaa äänestystä postiäänestyksen on päätyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden jo käyttäneet voidaan merkitä vaaliluetteloon ennen vaalin toimittamisen aloittamista varsinaisella äänestyspaikalla.

Ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. Äänestysliput on ennen uurnaan pudottamista merkittävä (leimattava).

Vaalipaikalla tulee olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei saa mainostaa ehdokkaita.

2. Postiäänestys

Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postiäänestyksestä.

Postiäänestyksessä tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen.

Postiäänestys järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta. Täytetty äänestyslippu suljetaan pienempään kirjekuoreen ja tämä sekä ilmoitus äänestäjän nimestä suljetaan suurempaan kuoreen. Tämä kirjekuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Postiäänestyksen on päätyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden jo käyttäneet voidaan merkitä vaaliluetteloon ennen vaalin toimittamisen aloittamista varsinaisella äänestyspaikalla.

3. Sähköinen äänestys

Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisellä järjestelmällä. Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta saa työnantajalta käyttöönsä kaikkien äänioikeutettujen työntekijöiden sähköpostiosoitteet tai työpaikalla on käytössä yhteinen ryhmäpostilista, joka tavoittaa kaikki äänioikeutetut työntekijät.

Sähköinen äänestys on toteutettava siten, että vaalisalaisuus ja äänioikeuttaan käyttäneiden merkintävaatimus täyttyy. Tarkempia ohjeista sähköisestä äänestyksestä saa PAMin keskustoimiston Järjestöyksiköstä.

  Kansio

Työsuojeluvaltuutetun valinta - vaalit ja suora valinta

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Arbetstagarnas röstsedel ruotsi 48,06 KB
Chefernas röstsedel ruotsi 47,69 KB
Esimiesten äänestyslippu suomi 47,55 KB
Työntekijöiden äänestyslippu suomi 48,10 KB
Vaalitoimikunnan pöytäkirja suomi 38,82 KB
Valkommitténs protokoll ruotsi 39,14 KB