Val av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig

På servicebranschens arbetsplatser förrättas val av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig i november-december.

Val av förtroendeman 1.10 - 31.12.2017

1. Nominering av kandidater

De PAM-medlemmar som arbetar inom förtroendemannens verksamhetsområde och som omfattas av branschens kollektivavtal, kan nomineras till kandidat. Läs mera.

2. Själv valet / röstning

Val förrättas om det finns två eller flera kandidater för något uppdrag. Läs mera.

3. Efter valet.

För att valen ska bli formaliserade, ska en anmälningsblankett alltid fyllas i.

Val av arbetarskyddsfullmäktig 1.11-31.12.2017

1. Nominering av kandidater

Valprocessen börjar med nominering av kandidater senast 14 dagar innan valet.

2. Själv valet / röstning

Möjligheter: val / röstning, poströstning, elektronisk röstning. 

3. Efter valet

Glöm inte att anmäla om valets resultat!