När arbetarskyddsfullmäktige har valts

Valet av arbetarskyddsfullmäktige ska anmälas till arbetsgivaren och PAM. Det görs av valkommittén. Det är av yttersta vikt att göra det, så glöm det inte!

Anmälan till PAM

Valkommittén ska anmäla valen till PAM via blanketten nedan.

Anmäl val av arbetarskyddsfullmäktige till PAM

Det är viktigt att anmäla detta, då PAM anordnar utbildning och evenemang för arbetarskyddsfullmäktiga och deras ersättare samt tar fram aktuellt material om arbetsmiljö för de olika branscherna.

Anmälan till arbetsgivaren

Valkommittén överlämnar protokollet för arbetarskyddsvalet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler valen till Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet.

  Kansio

Arbetarskyddsval - Efter valet